ZPřístupnění DB

Přístup k obsahu výukových databází

odrážka1. Prostřednictvím upravené prohlížecí stanice TomoCon

  • poskytuje prostředí, které se neliší od provozních systémů,
  • zajišťuje maximální množství funkčností běžně dostupných v rutinních diagnostických systémech (např. měření, práce s více monitory),
  • nabízí kvalitu shodnou s kvalitou potřebnou pro primární diagnostiku (např. jas, kontrast, filtry, zvětšení),
  • poskytuje standardní ovládání s ohledem na možnosti a trendy v radiologii,
  • studenti si mohou osvojit postupy při práci se standardní technologii PACS.

odrážka2. Prostřednictvím DICOM kompatibilních diagnostických stanic libovolných výrobců

  • umožňuje zobrazení zdokumentované anonymní studie na specializovaném diagnostickém SW (např. srovnávání, speciální manipulace, fúze obrazu),
  • lze zpřístupnit i na specializovaných pracovištích spolupracujících zdravotnických zařízení.

odrážka3. Prostřednictvím dalších nadstaveb pro podporu výuky a výzkumu

  • vyvíjí se nadstavby zohledňující požadavky kladené na výuku v této oblasti,
  • anonymizované studie jsou zpřístupněné prostřednictvím WWW technologií.
 

Copyright © 2008–2009 Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity | Kontakty | Webmaster | Mapa stránek