Vytváření obsahu

Podpora vytváření obsahu výukových databází

Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity poskytuje zájemcům o užívání systému komplexní podporu v nabídce řešení způsobu využívání a instalace. Pro uživatele např. zajišťuje údržbu serverů, správu databází a kontrolu anonymizace, poskytuje instruktážní materiály, podporuje využívání databází pro různorodé účely.

odrážkaNávody ve formě prezentací a textů

Postupy jsou vytvořeny tak, aby pomohly zejména v počátcích práce. Zaměřují se na nejčastěji využívané nástroje a obecné požadavky na studie odesílané do výukové databáze.
Postupy vytváření výukových studií

odrážkaAdministrativní podpora

 • kontrola anonymizace,
 • kontrola a doplňování chybějících atributů,
 • kontrola formální správnosti vzhledem k charakteru konkrétní výukové databáze,
 • doplňování příznaků stavů studie,
 • odstraňování duplicitních či nadbytečných studií, popisů apod.,
 • dodatečná anonymizace snímků v případě, že snímky obsahují identifikační údaje,
 • navržení a úpravy systému přístupových pravidel,
 • navržení pravidel spolupráce vzhledem k charakteru konkrétní výukové databáze,
 • další úpravy dle potřeb skupin či jednotlivců.

odrážkaTechnická podpora

 • zajištění dostupnosti výukové databáze ze všech požadovaných míst,
 • zajištění trvalého připojení k vyhrazené síti,
 • spolupráce při instalaci, údržbě a pravidelném upgrade upravených prohlížecích stanic ve zdravotnických zařízeních nebo učebnách.

 

Copyright © 2008–2009 Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity | Kontakty | Webmaster | Mapa stránek