Výuka a výzkum

Podpora výuky a výzkumu v oblasti zpracování medicínských obrazových informací

Systém MeDiMed je komplexní, integrované a otevřené řešení pro podporu aktivit v oblasti zpracování medicínských obrazových informací. Jeho jádrem je vyhrazený systém serverů PACS (Picture Archiving and Communication System) doplněný o speciální komponenty. Významnou složkou řešení je vývoj technologií a podpory využívání jeho výukového a výzkumného podsystému.

V tomto systému vznikají také databáze anonymizovaných obrazových informací a souvisejících klinických dat ve formátu DICOM, pokrývající jednotlivé oblasti medicíny. Obsah databází lze dále přímo využívat pro podporu výuky pregraduálních i postgraduálních studentů medicíny, přínosem je i pro začínající radiology ve zdravotnických zařízeních. Široké využití má také ve vědecko-výzkumné práci lékařů radiologů.


odrážkaProjekt využití jednodeskových počítačů pro zabezpečení přenosu medicínských dat

Projekt zaměření na vytvoření prototypu cenově dostupného zařízení malých rozměrů, které bude sloužit pro zajištění bezpečného přístupu uživatele k medicínským datovým archivům projektu MeDiMed. Toto zařízení je složeno z cenově dostupných komponent a zajišťuje všechny služby potřebné pro bezpečný a spolehlivý přístup ke službám projektu MeDiMed.

Více o projektu

 

odrážkaVýuková databáze medicínských obrazových dat

Z obrazových studií pořízených v reálném provozu (např. CT, MR, RTG, US) se před zařazením do výukového systému odstraní, popř. modifikují všechny informace, které by v budoucnu mohly vést k odhalení identity pacienta. Studie se obvykle doplní popisem vyšetření.
Více o výukových databázích


odrážka Zpřístupnění obsahu výukových databází medicínských obrazových dat

Obrazová data jsou ve formátu DICOM. Řešení umožňuje více variant přístupu k obsahu výukových databází.
Více o zpřístupnění výukových databází


odrážka Podpora uživatelů při vytváření a využívání obsahu databází

Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity poskytuje zájemcům o užívání systému komplexní podporu v nabídce řešení způsobu využívání a instalace. Pro uživatele zajišťuje údržbu serverů, správu databází a kontrolu anonymizace, poskytuje instruktážní materiály a v neposlední řadě podporuje využívání databází pro různorodé účely.
Více o podpoře uživatelů


odrážka Prezentace - Lékařské výukové databáze

Obsahem prezentace je úvod do výukových databází a stručný postup vytvoření a zařazení studie do výukového PACSu.
Spustit prezentaci


odrážka Technologie

Jádrem je technologie PACS doplněná o speciální komponenty. Základem je mezinárodní komunikační standard DICOM. Systém je koncipován tak, aby splňoval požadavky kompatibility se systémy pracujícími v reálném provozu.

 

Copyright © 2008–2009 Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity | Kontakty | Webmaster | Mapa stránek