Historie verzí

odrážkaverze 1.8.0          22. 11. 2011

 • odesílání velkých studií (1GB+)
 • prioritní a urgentní studie
 • stahování a odesílání provádí Servis automaticky
 • rychlý start Servisu (nezávisle na počtu studií)
 • nový stav přenosu "Odesláno (uloženo adresátem)"
 • přesné procentuální hodnoty o stavu přenosu
 • doplněno právo uživatele Smazat odesílané/přijímané
 • možnost pro ukládání sérií do samostatných složek
 • QuickSupport

odrážkaverze 1.7.2           15. 6. 2010

 • Tato verze odstraňuje náhodné problémy s příjmem studií při velkém zatížení systému.

odrážkaverze 1.7.1           14. 5. 2010

 • Servis automaticky opakuje odesílání studií po chybě, dokud není odeslání úspěšné
 • Servis automaticky opakuje příjem studií (po chybě i při nedostupnosti fragmentů), dokud není úspěšně dokončen
 • při vyhledávání pacienta v Konzole při odesílání z DICOM se jméno pacienta automaticky doplňuje o *
 • zobrazování počtu snímků pro série při odesílání z DICOM zařízení, pokud to dané zařízení podporuje
 • správa uživatelů je z Konzoly přístupná pro všechny uživatele s případným přihlášením uživatele, který má právo na správu uživatelů
 • v konfiguraci Konzoly doplněna možnost automatické tvorby podadresářů při ukládání studií z Konzoly na disk
 • uvolněna nová verze Robota - odstraňuje více chyb

odrážkaverze 1.7.0           30. 4. 2010

 • integrace prohlížeče TomoCon Lite pro studie přijaté přes ReDiMed
 • podpora exportu DICOMDIR

odrážkaverze 1.6.0.          

 • podpora uživatelských zpráv: textová zpráva, žádost, odpověď na žádost
 • podpora systémových zpráv: informace o tom, že adresát přijal a stáhl studii nebo že druhá strana odeslala celou studii na Server (obě strany musí mít novou verzi)
 • podpora oznámení: možnost definování emailových oznámení při různých událostech týkajících se studií nebo zpráv
 • správa uživatelů pomocí Konzoly
 • správa pravidel pro oznámení pomocí Konzoly
 • podpora kontaktů a možnost omezení uživatelů pomocí kontaktů
 • vylepšený přenos mezi komponentami
 • odstraněné mnohé menší chyby
 • přidaná vylepšení

odrážkaverze 1.5.3           13. 8. 2009

 • Servis rozšířen o správu uživatelů Konzoly a jejich práv
 • změna stahování ze Serveru v případech, kdy je odesílatel výrazně pomalejší než příjemce
 • automatické úlohy Konzoly rozšířeny o mazání i odeslaných studií
 • konfigurační skript Robota přejmenován na main.lua
 • odstraněny další drobné chyby

odrážkaverze 1.4.4           19. 1. 2009

 • export z modulu historie
 • možnost automatického rušení přijatých/uložených studií
 • rozšířená nabídka pojmenování složky při automatickém ukládání studií
 • oprava kontroly ID pacienta
 • oprava zobrazení dlouhé vysvětlivky studie
 • oprava DICOM query s modalitami
 • oprava připojení přes proxy v automatickém režimu

odrážkaverze 1.4.3           1. 10. 2008

 • oprava chyby odesílání přes kontextovou nabídku v dialogu Instituce
 • zjednodušený pohled pacient/studie v dialogu Historie

odrážkaverze 1.4.2           19. 9. 2008

 • změny v dialogu Instituce (export, odesílání)
 • možnost uvádění konkrétního kontaktu při odesílání studií
 • rozšířené možnosti exportu v dialogu Instituce
 • možnost odesílání studií přímo z dialogu Instituce
 • rozšířená možnost logování DICOM komunikace s parametrem /debug

odrážkaverze 1.4.1           18. 8. 2008

 • propojení se slovenským uzlem T3C
 • konverzee ID institucí
 • oprava u oblíbených institucí
 • zahrnuta instalace Robota pro tuto verzi

odrážkaverze 1.3.1           13. 6. 2008

 • rozšířená správa uživatelů a skupin
 • možnost kontroly ID pacienta na rodné číslo

odrážkaverze 1.3.0           30. 4. 2008

 • oprava jedné chyby v instalátoru

odrážkaverze 1.2.1           29. 2. 2008

Konzola
 • průvodce odpovědí
 • vykreslování bez blikání
 • zjednodušení průvodců
 • přidání do výjimek firewallu
 • změna správy institucí (strom)
 • oprava šířky tlačítek na liště
 • kontrola dostupnosti portu DICOM přijímače
 • oprava rozpoznávání DICOM souborů
 • aktualizování institucí v předdefinovaných intervalech
 • aktualizace dokumentace
 • kontrola volného diskového prostoru
 • doplněna samostatná instalace Robota

odrážkaverze 1.2.0          1. 10. 2007

 • modul záznamů historie
 • indikátor na stavové liště
 • nová správa fragmentace, zlepšená obsluha přenosů

odrážkaverze 1.1.5          16. 8. 2007

 • první verze ReDiMed

 

 

 

Copyright © 2008–2009 Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity | Kontakty | Webmaster | Mapa stránek