TECHNOLOGIE

Technologie

Klientská část Radiologického komunikačního centra obsahuje:

 • softwarový modul Servis ReDiMed,
 • softwarovou konzolu Konzola ReDiMed.

odrážkaServis ReDiMed

 • Servis ReDiMed je automaticky spouštěný program u klienta, který zabezpečuje komunikaci (přenos zašifrovaných snímků),
 • Servis ReDiMed je plně automatizovaný a může fungovat bez zásahu uživatele,
 • Servis ReDiMed umožňuje jednoduchou integraci služeb Radiologického komunikačního centra do jiných systémů v rámci konkrétního zdravotnického zařízení.

odrážkaKonzola ReDiMed

 • prostřednictvím uživatelského rozhraní, Konzoly ReDiMed, je možné odesílat, přijímat a procházet obrazovou dokumentaci (snímky) pacientů, jakož i sledovat průběh jednotlivých procesů,
 • Konzola ReDiMed umožňuje sledovat zasílání obrazových dat přímo z DICOM kompatibilních prohlížečů.

odrážkaHistorie verzí

 • Seznam uvolněných aktualizací ReDiMed včetně přehledu nejdůležitějších změn/oprav naleznete
  na stránce Historie verzí.

odrážkaPříklady použití

 • celé zdravotnické zařízení užívá jednu softwarovou instalaci Servisu ReDiMed na počítači přístupném celému zařízení, všichni pracovníci tohoto zdravotnického zařízení vystupují navenek jako jedna instituce,
 • radiolog pracující samostatně doma má nainstalovanou na svém počítači softwarovou Konzolu ReDiMed a softwarový Servis ReDiMed. Takové domácí pracoviště radiologa pak vystupuje jako jedna instituce.

Pozn.: Institucí se chápe libovolné pracoviště spravované jednou softwarovou instalací Servisu ReDiMed.

schéma

Obrázek 1. Schéma topologie sítě sloužící pro výměnu medicínských dat

 

Copyright © 2008–2009 Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity | Kontakty | Webmaster | Mapa stránek