Zpracování dat

Zpracování medicínských obrazových informací

Ústav výpočetní techniky MU již od roku 1999 úzce spolupracuje s brněnskými nemocnicemi při zavádění informačních a komunikačních technologií v oblasti pořizování, přenosu, archivace a zobrazování digitálních obrazových medicínských informací. Tato spolupráce představuje řadu koordinovaných aktivit a projektů směřujících k vybudování metropolitního archívu medicínských obrazových informací získávaných z nemocničních modalit (diagnostických zařízení) jako je ultrazvuk, digitální mamograf, počítačový tomograf, magnetická rezonance  a další, a jeho zpřístupnění prostřednictvím počítačové sítě. Cílem je využít možností současných ICT technologií a lékařské informatiky pro zvýšení kvality medicínské operativy a obecné lékařské péče.

Projekt MeDiMed řeší otázky medicínské využitelnosti, právní aspekty a problematiku vlastního technického zabezpečení. Jedním z cílů projektu je získávání informací o nutných přenosových kapacitách, objemech ukládaných dat, možnostech zpracování obrazových informací, možnostech obrazových informačních systémů, možnostech a omezeních v připojování jednotlivých vstupních informačních zdrojů apod.

 

Copyright © 2008-2009 Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity | Kontakty | Webmaster | Mapa stránek